بزرگترین معامله تاریخ خصوصی‌سازی نهایی شد
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۱۰:۴۹:۳۱

بزرگترین معامله تاریخ خصوصی‌سازی نهایی شد

ثبت بزرگترین معامله تاریخ خصوصی‌سازی ایران
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ۱۳:۱۵:۴۳

ثبت بزرگترین معامله تاریخ خصوصی‌سازی ایران

خودرو پس‌از خصوصی‌سازی
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ۱۱:۳۱:۱۵

خودرو پس‌از خصوصی‌سازی

خصوصی‌سازی‌های سفارشی؛ ریشه افتتاح نمایشی
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ۱۱:۴۸:۵۴

خصوصی‌سازی‌های سفارشی؛ ریشه افتتاح نمایشی

صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما