وعده اختصاص سهمیه بنزین جداگانه بابت اختلال اخیر
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ ۱۳:۵۱:۳۶

وعده اختصاص سهمیه بنزین جداگانه بابت اختلال اخیر

220 جایگاه بنزین امکان سوختگیری با نرخ سهمیه ای را دارند
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۱۱:۰۵:۳۰

220 جایگاه بنزین امکان سوختگیری با نرخ سهمیه ای را دارند

صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما