سفیر دولت اشرف غنی در واشنگتن: مردم کشورم دیگر به آمریکا اعتماد نمی‌کنند
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۱۰:۴۱:۵۳

سفیر دولت اشرف غنی در واشنگتن: مردم کشورم دیگر به آمریکا اعتماد نمی‌کنند

صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما