فرمانده نیروی دریایی سپاه:‌ امنیت کشورمان را با هیچ موضوعی عوض نمی‌کنیم
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ ۱۳:۱۶:۵۲

فرمانده نیروی دریایی سپاه:‌ امنیت کشورمان را با هیچ موضوعی عوض نمی‌کنیم

۳ شناور موشک انداز به نیروی دریایی سپاه اضافه می‌شود
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ ۲۲:۲۰:۴۴

۳ شناور موشک انداز به نیروی دریایی سپاه اضافه می‌شود

فرمانده نیروی دریایی سپاه: ایران و کشورهای مسلمان منطقه مسئول برقراری امنیت خلیج فارس هستند
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ ۱۰:۲۱:۳۷

فرمانده نیروی دریایی سپاه: ایران و کشورهای مسلمان منطقه مسئول برقراری امنیت خلیج فارس هستند

دریادار تنگسیری: در خلیج فارس مقابل احدی سر فرود نخواهیم آورد
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ ۱۳:۲۰:۴۸

دریادار تنگسیری: در خلیج فارس مقابل احدی سر فرود نخواهیم آورد

دریادار تنگسیری: شهرک های موشکی سپاه در طول ساحل خلیج فارس بیش از 70 کیلومتر عمق دارند
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ۱۱:۴۰:۰۲

دریادار تنگسیری: شهرک های موشکی سپاه در طول ساحل خلیج فارس بیش از 70 کیلومتر عمق دارند

صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما