آب پاکي دريادار تنگسيري روي دست بيگانگان: نيازي به حضورتان در منطقه نداريم
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۱۰:۴۲:۴۱

آب پاکي دريادار تنگسيري روي دست بيگانگان: نيازي به حضورتان در منطقه نداريم

بازدید دریادار تنگسیری از مرکز جدید خدمات درمانی در بندرعباس
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ۱۲:۲۲:۰۷

بازدید دریادار تنگسیری از مرکز جدید خدمات درمانی در بندرعباس

صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما