شهرام ناظری از بیمارستان مرخص شد
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ ۰۹:۴۳:۰۶

شهرام ناظری از بیمارستان مرخص شد

شهرام ناظری در بیمارستان بستری شد
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ ۱۹:۳۹:۱۲

شهرام ناظری در بیمارستان بستری شد

صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما