فرهنگی
جماران
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ ۱۹:۳۹:۱۲
شهرام ناظری در بیمارستان بستری شد
شهرام ناظری در بیمارستان بستری شد
جماران

شهرام ناظری خواننده ایرانی در پی کسالت قلبی در بخش مراقب های ویژه بیمارستان بستری شد.

شهرام ناظری متولد سال ۱۳۲۸ بوده و به دلیل ناراحتی قلبی این روزها در بستر بیماری و در بیمارستان بستری است.

صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما