پایان ماموریت سفیر ونزوئلا در تهران
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ ۰۷:۵۸:۳۰

پایان ماموریت سفیر ونزوئلا در تهران

تاثیر سفر مهم «حاج قاسم» به ونزوئلا در روابط تهران و کاراکاس
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ۱۰:۰۹:۲۲

تاثیر سفر مهم «حاج قاسم» به ونزوئلا در روابط تهران و کاراکاس

صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما