20 هزار میلیارد تومان درآمد جدید برای تأمین اجتماعی/ 750‌ هزار کارگر جدید‌ بیمه شدند
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ۱۱:۲۰:۰۰

20 هزار میلیارد تومان درآمد جدید برای تأمین اجتماعی/ 750‌ هزار کارگر جدید‌ بیمه شدند

وعده عبدالملکی: برنامه جامع ریشه‌کنی فقر مطلق تا اردیبهشت 1401 ارائه می‌شود
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ ۱۲:۴۴:۰۴

وعده عبدالملکی: برنامه جامع ریشه‌کنی فقر مطلق تا اردیبهشت 1401 ارائه می‌شود

صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما