گرایی از المپیک ۲۰۲۴ محروم شد!/ کشتی فرنگی بدون کاپیتان در پاریس
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ ۱۷:۳۵:۴۲
حکم سنگین اتحادیه جهانی کشتی برای پرتاب بطری

گرایی از المپیک ۲۰۲۴ محروم شد!/ کشتی فرنگی بدون کاپیتان در پاریس

تایید وزن‌های جدید وزنه‌برداری در المپیک ۲۰۲۴ پاریس به کام ایرانی‌ها
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ۱۲:۲۷:۱۱

تایید وزن‌های جدید وزنه‌برداری در المپیک ۲۰۲۴ پاریس به کام ایرانی‌ها

صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما