کنگره آمریکا چند طرح ضد ایرانی در قالب لایحه بودجه دفاعی تصویب کرد
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ ۱۱:۳۹:۱۴

کنگره آمریکا چند طرح ضد ایرانی در قالب لایحه بودجه دفاعی تصویب کرد

صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما