رئیسی: دولت خود را موظف می‌داند که به مشکلات و مطالبات جامعه پرستاری رسیدگی کند
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۱۳:۲۴:۰۴

رئیسی: دولت خود را موظف می‌داند که به مشکلات و مطالبات جامعه پرستاری رسیدگی کند

عین اللهی: بحث ارز دارو در بودجه سال آینده هنوز مشخص نشده است
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ۱۷:۱۶:۲۶

عین اللهی: بحث ارز دارو در بودجه سال آینده هنوز مشخص نشده است

صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما