70 به 30 به ضرر جیب و جان مردم
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ۱۰:۰۸:۵۵

70 به 30 به ضرر جیب و جان مردم

هزینه درمان ‌3 دهک رایگان شد
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۰۸:۴۰:۴۸

هزینه درمان ‌3 دهک رایگان شد

سهم بیماران در پرداخت هزینه‌های پزشکیِ ۱۴۰۱ چقدر است؟
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۰۹:۰۸:۳۴

سهم بیماران در پرداخت هزینه‌های پزشکیِ ۱۴۰۱ چقدر است؟

واریز نامتعارف هزینه درمان و پاسکاری خبرنگار!
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ ۱۲:۳۰:۳۶

واریز نامتعارف هزینه درمان و پاسکاری خبرنگار!

صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما