احتمال رویارویی تیم ملی با حریف غیرآسیایی
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ ۱۰:۳۰:۵۷

احتمال رویارویی تیم ملی با حریف غیرآسیایی

ادامه فشارهای سیاسی برای لغو بازی دوستانه کانادا و ایران
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۱۰:۴۸:۵۸

ادامه فشارهای سیاسی برای لغو بازی دوستانه کانادا و ایران

سفر تیم ملی فوتبال به کانادا قطعی شد
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۰۹:۴۰:۰۹

سفر تیم ملی فوتبال به کانادا قطعی شد

تیم ملی بدون بازی دوستانه تا پایان مقدماتی جام جهانی
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۱۲:۵۵:۲۳

تیم ملی بدون بازی دوستانه تا پایان مقدماتی جام جهانی

صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما