مهاجرِ ایرانی‌تبار دومین فرد قدرتمند سیاسی در نروژ شد
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ۱۴:۲۹:۴۷

مهاجرِ ایرانی‌تبار دومین فرد قدرتمند سیاسی در نروژ شد

صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما