پوتین در آزمایش واکسن استنشاقی کرونا شرکت کرد
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۱۴:۲۷:۲۰

پوتین در آزمایش واکسن استنشاقی کرونا شرکت کرد

صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما