ترکیه بر روی لبه تیز لیر؛ اردوغان ماندنی یا رفتنی؟
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ ۰۸:۵۴:۴۴

ترکیه بر روی لبه تیز لیر؛ اردوغان ماندنی یا رفتنی؟

سقوط لیر به سقوط اردوغان می انجامد؟
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۰۹:۰۰:۲۰

سقوط لیر به سقوط اردوغان می انجامد؟

صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما