آخرین وضعیت رنگ‌بندی کرونایی شهر‌های کشور (۲۵ آذر ۱۴۰۱) | نفسِ آخر شهر‌های نارنجی
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ ۲۱:۰۰:۱۲

آخرین وضعیت رنگ‌بندی کرونایی شهر‌های کشور (۲۵ آذر ۱۴۰۱) | نفسِ آخر شهر‌های نارنجی

رنگ بندی کرونایی  کشور اعلام شد
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۱۳:۵۴:۵۵

رنگ بندی کرونایی کشور اعلام شد

رنگ قرمز کرونایی از نقشه ایران رفت
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ ۰۰:۰۸:۴۶

رنگ قرمز کرونایی از نقشه ایران رفت

نارنجی و قرمز، رنگ غالب نقشه کرونایی کشور
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ۱۱:۴۶:۴۴

نارنجی و قرمز، رنگ غالب نقشه کرونایی کشور

جدیدترین رنگ بندی کرونایی شهرها اعلام شد؛ فرار رنگ آبی از نقشه کشور
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ ۰۹:۱۳:۳۶

جدیدترین رنگ بندی کرونایی شهرها اعلام شد؛ فرار رنگ آبی از نقشه کشور

اسامی شهرهای بسیار پرخطر اُمیکرونی اعلام شد
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ۱۴:۲۲:۱۷

اسامی شهرهای بسیار پرخطر اُمیکرونی اعلام شد

آخرین رنگ بندی کرونایی کشور؛ تهران، مشهد و ۸ مرکز استان قرمز شدند
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ ۱۶:۴۹:۱۴

آخرین رنگ بندی کرونایی کشور؛ تهران، مشهد و ۸ مرکز استان قرمز شدند

افزایش شهرهای قرمز در نقشه کرونایی ایران
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ ۱۷:۵۴:۲۶

افزایش شهرهای قرمز در نقشه کرونایی ایران

وزارت بهداشت: معیار رنگ‌بندی کرونایی شهرها تغییر می‌کند
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۰۹:۰۰:۰۶

وزارت بهداشت: معیار رنگ‌بندی کرونایی شهرها تغییر می‌کند

آخرین رنگ بندی کرونایی ایران/143 شهر پشت چراغ قرمز کرونا!
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ۱۱:۲۸:۰۶

آخرین رنگ بندی کرونایی ایران/143 شهر پشت چراغ قرمز کرونا!

صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما