آخرین وضعیت رنگ‌بندی کرونایی شهر‌های کشور (۲۵ آذر ۱۴۰۱) | نفسِ آخر شهر‌های نارنجی
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ ۲۱:۰۰:۱۲

آخرین وضعیت رنگ‌بندی کرونایی شهر‌های کشور (۲۵ آذر ۱۴۰۱) | نفسِ آخر شهر‌های نارنجی

موج ششم کرونا نزدیک‌تر شد؛ شهرهای قرمز بازهم افزایش یافت
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ ۱۸:۲۰:۱۵

موج ششم کرونا نزدیک‌تر شد؛ شهرهای قرمز بازهم افزایش یافت

صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما