روسیه تصمیم جدید آمریکا درباره صدور روادید را سادیسم خواند
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ ۱۷:۵۵:۵۳

روسیه تصمیم جدید آمریکا درباره صدور روادید را سادیسم خواند

صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما