آغاز ثبت نام کتاب‌های درسی پایه‌های اول، هفتم و دهم
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۱۳:۲۹:۳۱

آغاز ثبت نام کتاب‌های درسی پایه‌های اول، هفتم و دهم

جزئیات تغییرات کتب درسی اعلام شد
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۰۹:۵۰:۳۷

جزئیات تغییرات کتب درسی اعلام شد

ورود مدعی العموم به موضوع کتاب‌های مغایر موازین اسلامی
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۱۴:۱۵:۳۸

ورود مدعی العموم به موضوع کتاب‌های مغایر موازین اسلامی

بازنگری در کتب درسی دانش آموزان
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۱۵:۵۸:۱۵

بازنگری در کتب درسی دانش آموزان

قیمت کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ اعلام شد
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ۱۱:۵۷:۳۲

قیمت کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ اعلام شد

آموزش و پرورش: هیچ بخشی از کتاب‌های درسی برای امتحان حذف نمی‌شود
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ ۱۲:۱۶:۱۶

آموزش و پرورش: هیچ بخشی از کتاب‌های درسی برای امتحان حذف نمی‌شود

"دهقان فداکار" سانسور شد؟
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۱۳:۱۰:۵۶

"دهقان فداکار" سانسور شد؟

امکان ثبت سفارش تک جلدی کتاب‌های درسی فراهم شد
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ۱۳:۳۵:۰۶

امکان ثبت سفارش تک جلدی کتاب‌های درسی فراهم شد

تاکید بر ویرایش کتاب‌های درسی دوره اول متوسطه
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ۱۱:۱۳:۳۴

تاکید بر ویرایش کتاب‌های درسی دوره اول متوسطه

ماجرای فداکاری شهید علی لندی وارد کتاب‌های درسی می‌شود
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۱۴:۰۵:۴۶

ماجرای فداکاری شهید علی لندی وارد کتاب‌های درسی می‌شود

صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما