انس حقانی: چیزی به نام شبکه حقانی وجود خارجی ندارد
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۱۳:۵۶:۰۲

انس حقانی: چیزی به نام شبکه حقانی وجود خارجی ندارد

آمریکا اجازه تراکنش مالی با طالبان و شبکه حقانی را صادر کرد
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ۰۹:۰۷:۰۰

آمریکا اجازه تراکنش مالی با طالبان و شبکه حقانی را صادر کرد

صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما