واکنش به بيانيه شوراي سياستگذاري ائمه جمعه؛ لواساني سفره دلش را باز کرد
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۰۹:۰۰:۰۰

واکنش به بيانيه شوراي سياستگذاري ائمه جمعه؛ لواساني سفره دلش را باز کرد

امام جمعه جديد لواسانات منصوب شد
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۱۱:۱۴:۱۳

امام جمعه جديد لواسانات منصوب شد

صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما