جوان بوکانی به عنوان کوتاه‌قدترین مرد جهان در گینس ثبت شد
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ ۱۲:۲۵:۱۰

جوان بوکانی به عنوان کوتاه‌قدترین مرد جهان در گینس ثبت شد

نام رونالدو در کتاب گینس ثبت شد
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ ۱۳:۵۲:۳۶

نام رونالدو در کتاب گینس ثبت شد

نام رونالدو در کتاب گینس ثبت شد
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ ۱۳:۵۲:۳۶

نام رونالدو در کتاب گینس ثبت شد

صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما