پلیس: نوجوان ارومیه ای در اعتراضات کشته نشد، سگ گازش گرفته بود
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ ۰۹:۵۲:۵۲

پلیس: نوجوان ارومیه ای در اعتراضات کشته نشد، سگ گازش گرفته بود

زیر گرفتن دو زن با خودرو در ارومیه به بهانه بدحجابی
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ ۱۴:۱۶:۳۱

زیر گرفتن دو زن با خودرو در ارومیه به بهانه بدحجابی

صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما