حکم اعدام ماهان صدرات تا حصول نتیجه از دیوان عالی کشور متوقف شد
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ ۱۳:۵۴:۵۹

حکم اعدام ماهان صدرات تا حصول نتیجه از دیوان عالی کشور متوقف شد

ادعای وکیل ماهان صدرات در خصوص توقف حکم اعدام موکلش
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ ۱۱:۵۱:۴۸

ادعای وکیل ماهان صدرات در خصوص توقف حکم اعدام موکلش

صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما