پذیرفته شدگان کنکور سراسری کمک هزینه تحصیلی دریافت می‌کنند
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۱۶:۳۱:۰۶

پذیرفته شدگان کنکور سراسری کمک هزینه تحصیلی دریافت می‌کنند

صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما