کاروان لجستیک ارتش آمریکا در دیوانیه عراق هدف قرار گرفت
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱۱:۱۵:۳۶

کاروان لجستیک ارتش آمریکا در دیوانیه عراق هدف قرار گرفت

صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما