محبوبیت رئیس جمهور کره جنوبی روی منحنی نزولی
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ ۰۹:۴۳:۲۳

محبوبیت رئیس جمهور کره جنوبی روی منحنی نزولی

اولین اظهارنظر رئیس‌جمهور جدید کره جنوبی درباره همسایه شمالی
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱۰:۱۰:۲۱

اولین اظهارنظر رئیس‌جمهور جدید کره جنوبی درباره همسایه شمالی

صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما