درباره پرونده پر‌سر‌و‌صدای یک استاد دانشگاه که حالا تبرئه شد
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ ۱۱:۰۵:۳۰

درباره پرونده پر‌سر‌و‌صدای یک استاد دانشگاه که حالا تبرئه شد

علی دیواندری تبرئه شد
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ ۰۹:۰۲:۲۶

علی دیواندری تبرئه شد

اعتماد: سعید مرتضوی باز هم حکم برائت گرفت
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۰۸:۵۹:۵۲

اعتماد: سعید مرتضوی باز هم حکم برائت گرفت

صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما