رزمایش بزرگ روسیه، چین و ۱۲ کشور در دریای ژاپن
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ ۱۴:۰۴:۱۲

رزمایش بزرگ روسیه، چین و ۱۲ کشور در دریای ژاپن

کره شمالی یک پرتابه نامشخص به سمت دریای ژاپن شلیک کرد
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ۱۱:۱۰:۰۲

کره شمالی یک پرتابه نامشخص به سمت دریای ژاپن شلیک کرد

صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما