توقیف کشتی خارجی در خلیج فارس؛ ۱۱ خدمه بازداشت شدند
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ۱۰:۵۵:۰۴

توقیف کشتی خارجی در خلیج فارس؛ ۱۱ خدمه بازداشت شدند

صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما