جریمه سنگین روزانه برای به‌ کارگیری اتباع غیرمجاز توسط وزارت تعاون
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ ۱۶:۵۰:۱۱

جریمه سنگین روزانه برای به‌ کارگیری اتباع غیرمجاز توسط وزارت تعاون

صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما