ماشین‌های رأی‌گیری چگونه عمل می‌کنند؟
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۱۶:۳۲:۴۸
نگاهی به زیرساخت‌های انتخابات الکترونیکی؛

ماشین‌های رأی‌گیری چگونه عمل می‌کنند؟

طحان‌نظیف: شورای نگهبان با انتخابات الکترونیکی موافق است؛ اما مشروط
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۱۰:۲۷:۰۶

طحان‌نظیف: شورای نگهبان با انتخابات الکترونیکی موافق است؛ اما مشروط

صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما