ورزشی
ورزش سه
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ ۱۴:۲۵:۳۳
بندهایی که رئیس فوتبال ایران را تغییر داد
بندهایی که رئیس فوتبال ایران را تغییر داد
اگرچه اعضای هیئت‌رئیسه تصمیم به عزل عزیزی خادم گرفته و اداره امور را به مهرداد سراجی سپردند اما ابتدا تصمیم باید در مجمع فدراسیون تایید شود مگر آنکه عزیزی خادم تمایلی به بخت آزمایی مجدد نداشته باشد.
ورزش سه

در پی سؤالات مطرح شده از سوی خوانندگان ورزش سه لازم به ذکر است که برکناری رئیس فدراسیون فوتبال تنها توسط اعضای مجمع عمومی امکان پذیر است. اما اعضای هیئت‌رئیسه می‌توانند در درخواست از ریاست فدراسیون فوتبال برگزاری نشست فوق العاده مجمع عمومی فدراسیون فوتبال را مطرح نمایند و آن‌وقت طرح خود را به نشست مجمع عمومی فدراسیون فوتبال ببرند.
در صورت موافقت اعضای مجمع عمومی، رئیس فدراسیون فوتبال برکنار می‌شود و با انتخاب سرپرست اعضای هیئت‌رئیسه باید ظرف مدت 6 ماه مقدمات برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال را مطرح نمایند.

اختیارات اعضای هیئت‌رئیسه در اساسنامه فدراسیون فوتبال مصوبه 1399
در هفته گذشته پنج عضو هیئت‌رئیسه در نامه برای عزل شهاب الدین عزیزی خادم موضوع برگزاری نشست اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال را مطرح کردند و با این درخواست قانونی، عزل قانونی رئیس نیز پس از رای گیری اجرایی شد. این اختیار در اساسنامه جدید به هیئت‌رئیسه فدراسیون داده شده است. 
در سال‌ها و حتی دهه‌های اخیر به یاد نداریم ریاست فدراسیون فوتبال با دستور اعضای هیئت‌رئیسه و حتی اعضای مجمع عمومی فدراسیون فوتبال برکنار شده باشد. البته در سال 2006 و در روزهایی که محمد دادکان ریاست فدراسیون فوتبال را برعهده داشت با دستور علی آبادی، رئیس وقت سازمان تربیت بدنی از کار برکنار شد و این چون خلاف اساسنامه فدراسیون فوتبال بود فیفا رای به تعیلق فوتبال ایران داد و فدراسیون فوتبال نزدیک به یک سال توسط کمیته انتقالی اداره شد‌.

اختیارات اعضای مجمع عمومی در اساسنامه فدراسیون فوتبال مصوبه 1399
درخواست جلسه مجمع عمومی فدراسیون فوتبال و طرح برکناری ریاست فدراسیون فوتبال در نشست مجمع عمومی فدراسیون فوتبال حق طبیعی اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال  و به خاطر انتقاد از عملکرد رئیس در اداره کار بود. 
اگر چه تیم ملی با اقتدار به جام جهانی 2022 صعود کرده است اما اعضای هیئت‌رئیسه به مدیریت فوتبال از سوی شهاب الدین عزیزی خادم اعتراض داشتند و سرفصل‌های پرشماری را برای رای به عزل آماده کرده بودند.

صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما