اجتماعی
تسنیم
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۰۹:۲۲:۵۱
مرد جوانی که پسر ۱۳ ساله‌ای را در جنوب تهران ربوده و مورد ضرب و جرح قرار داده بود، دستگیر و برای تحقیقات به شعبه هشتم دادسرای جنایی منتقل شد.
مرد جوانی که پسر ۱۳ ساله‌ای را در جنوب تهران ربوده و مورد ضرب و جرح قرار داده بود، دستگیر و برای تحقیقات به شعبه هشتم دادسرای جنایی منتقل شد.
مرد جوانی که پسر ۱۳ ساله‌ای را در جنوب تهران ربوده و مورد ضرب و جرح قرار داده بود، دستگیر و برای تحقیقات به شعبه هشتم دادسرای جنایی منتقل شد.
تسنیم

خرداد ماه جاری، رسیدگی به پرونده آدم‌ربایی پسر 13 ساله توسط مرد جوانی در جنوب تهران در دستور کار محمدامین تقویان، بازپرس شعبه هشتم دادسرای امور جنایی قرار گرفت.

در گام نخست مشخص شد، مرد جوان، پسر 13 ساله را با موتورسیکلت ربوده و به دو پارک بزرگ در تهران برده و در آنجا وی را هدف ضرب و جرح قرار داده است. 

تحقیقات بیشتر بازپرس پرونده نشان داد، متهم پس از ضرب و جرح پسر جوان، خانوده‌اش را تهدید به مرگ کرده و اقدامات خود را برای جذب فالوور در فضای مجازی منتشر کرده است!

بررسی‌های بیشتر مشخص کرد، متهم در محل سکونت پسر جوان به دروغ ادعا داشته وی را مورد آزار و اذیت قرار داده است.

بررسی‌ها ادامه داشت تا اینکه دوشنبه 16 خرداد ماه، متهم برای تحقیقات اولیه به شعبه هشتم دادسرای امور جنایی منتقل شد؛ روند قضایی پرونده در شعبه هشتم دادسرای امور جنایی ادامه دارد و متهم برای تحقیقات بیشتر در اختیار کارآگاهان پلیس قرار گرفت.

صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما