سیاسی
خانه ملت
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ ۱۱:۰۱:۴۲
واکنش سخنگوی کمیسیون امنیت ملی به گمانه‌زنی‌ها از جزئیات توافق
واکنش سخنگوی کمیسیون امنیت ملی به گمانه‌زنی‌ها از جزئیات توافق
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: هر تصمیمی در چارچوب توافق برجام نهایی شود، به عنوان تصمیم کمیسیون مشترک برجام منتشر خواهد شد لذا هنوز نمی‌توان از متن پایانی حرفی زد و در این مرحله هیچ گونه گمانه زنی قابل استناد نیست.
خانه ملت

ابوالفضل عموئی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به گمانه‌زنی‌های متعدد در مورد جزئیات توافق احتمالی ایران و ۱+۴اظهار داشت: هر تصمیمی در چارچوب توافق برجام اخذ شود و در نهایت به جمع‌بندی برسند به عنوان تصمیم کمیسیون مشترک برجام منتشر خواهد شد.
 
وی افزود: متن توافق احتمالی، هم در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد و هم در اختیار ذی نفعان در کشورها و مقامات این کشور ها، و پس از آن قابلیت ارزیابی آن وجود دارد.

وی با اشاره به ارزیابی‌های مختلف از مفاد توافق توسط افراد مختلف و رسانه های داخلی و خارجی گفت: مذاکرات در حال انجام است و هنوز به لحاظ تخصصی امتیازهای مختلفی در مسیر آن تبادل می شود اما هنوز نمی‌توان از متن پایانی حرفی زد، اصل اساسی در مذاکرات این است که هیچ توافقی حاصل نمی‌شود تا زمانی که در مورد همه چیز توافق شده باشد، لذا در این مرحله هیچ گونه گمانه زنی قابل استناد نیست و باید صبوری کرد تا تکلیف نهایی توافق مشخص شود.

صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما