سیاسی
ایسنا
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ۱۰:۲۰:۰۶
علت درگیری‌های اخیر مرزی بین نیروهای افغان با ایران، پاکستان و ترکمنستان
علت درگیری‌های اخیر مرزی بین نیروهای افغان با ایران، پاکستان و ترکمنستان
مدیر کل غرب آسیا وزارت امور خارجه از غیرحرفه‌ای بودن مرزبانان افغان و عدم شناخت مرز و مسایل مرزی توسط نیروهای طالبان مستقر در مرز انتقاد کرد.
ایسنا

سید رسول موسوی در صفحه توییتر خود نوشت : «‏بر اساس اخبار منتشر شده در یک ماه گذشته برخوردهای مرزی بین نیروهای مرزبانی ایران، پاکستان و دیروز با ترکمنستان در جوزجان رخ داده است.
ریشه این درگیری‌ها در غیرحرفه ای بودن مرزبانان افغان و عدم شناخت مرز و مسایل مرزی توسط نیروهای طالبان مستقر در مرز است‌. »

صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما