سیاسی
ایسنا
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ ۱۳:۴۵:۴۹
جزئیات جلسه کمیسیون امنیت ملی با وزیر خارجه و تیم مذاکره کننده ایران
جزئیات جلسه کمیسیون امنیت ملی با وزیر خارجه و تیم مذاکره کننده ایران
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به جلسه شب گذشته این کمیسیون با وزیر خارجه و تیم مذاکره کننده هسته ای گفت: طبق مباحث مطرح شده توافق شدنی است و به احتمال زیاد صورت می گیرد و چیز زیادی نمانده است.
ایسنا

محمود عباس زاده مشکینی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه کمیسیون امنیت ملی شب گذشته مهمان وزیر خارجه در وزارت خارجه بود، گفت: در این جلسه گزارشی درباره آخرین وضعیت مذاکرات وین توسط باقری معاون سیاسی وزیر خارجه و رئیس تیم مذاکره کننده و همچنین وزیر خارجه داده شد. مسائل جدی توسط اعضای کمیسیون مطرح شد و به سوالات پاسخ داده شد. در نهایت هم اعضای کمیسیون از توضیحات ارائه شده تا حد قابل توجهی متقاعد شدند.

وی در توضیح مباحث مطرح شده دراین جلسه بیان کرد: هنوز پیش نویسی به صورت رسمی آماده نشده پس نمی توان درباره پیش نویس قضاوت کرد و حتی در موضوعی که آماده شده ما با غربی ها درباره برخی موارد تفاوت و اختلاف نظر داریم پس نمی توان گفت که پیش نویسی به صورت رسمی آماده شده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: نمایندگان نگران عدول مذاکره کنندگان از خطوط قرمز تأیید شده بودند که با توضیحات و مستندات ارائه شده، متقاعد شدند که از خطوط قرمز نظام عدول نشده و براساس منافع ملی پیش رفته است که اگر این اتفاق نمی افتاد خیلی پیشتر از این باید توافق صورت می گرفت.

عباس زاده مجدد تأکید کرد: مذاکره کنندگان هیچ گونه عدولی از خطوط قرمز نداشته اند چون اگر از خطوط قرمز عدول شود منافع ملی تأمین نخواهد شد. در مواردی که توافق شده بخش قابل توجهی از مطالبات جمهوری اسلامی تأمین شده است. ما به دنبال رفع تحریم ها هستیم و آن ها هم به نوعی به دنبال نظارت بر فعالیت های هسته ای ما هستند.

وی افزود: ما این انتظار را از رفع تحریم ها داریم که بتوان نفت را فروخت و ارز آن وارد سیستم بانکی کشور کرد. اصرار اعضای کمیسیون بهره مندی جمهوری اسلامی از حوزه اقتصادی این توافق است. براساس مولفه های بیان شده امیدواریم بهره مندی از ظرفیت های اقتصادی توافق، قابلیت عملیاتی شدن را داشته باشد. تقریبا با روندی که تا به حال پیش رفته مطالبات جمهوری اسلامی حداقل در توافقات شفاهی قابل تأمین است. اکنون مشکل آمریکایی است که خیلی در این مرحله بازی بهم زنی می کنند و بخشی از تحریم ها هم کار آمریکایی هاست.

عباس زاده توضیح داد: با توجه به سابقه نقض عهد آمریکایی ها، آنها باید جدی وارد کار شوند. ما نمی توانیم بدون تضمین اجرای توافق، به آنها اعتماد کنیم. از طرفی پیشنهاداتی هم شده که تضمین اجرای توافق یک طرفه نباشد و تضمین ها در داخل توافق به گونه ای تنظیم شود که اراده اجرای تضمین فقط در دست طرف مقابل نبوده و دست ما هم در آن باشد.

وی با بیان اینکه در مجموع جلسه خوبی بود درباره مباحث مطرح شده پیرامون آینده مذاکرات گفت: ما به دنبال این هستیم که محدودیت های اقتصادی تحمیل شده برداشته شود منتها اگر آن ها شرایط را برای ما محدود کنند و بخواهند امتیاز بیشتری بگیرند ما زیر بار توافق خالی نمی رویم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: امیدواریم این توافق صورت گیرد چرا که حتی طرف غربی و آمریکایی ها به این توافق نیاز دارند. معتقدیم توافق شدنی است و به احتمال زیاد انجام می شود. البته که ما اداره کشور را به توافق گره نزدیم که مصداق آن بودجه امسال است. دولت هم پای کار بوده و کشور را براساس ظرفیت های داخلی اداره می کند. با توجه به روند طی شده و مراحل باقی مانده و واقعیات، اگر غربی ها به ویژه آمریکایی ها تصمیمات جدی بگیرند توافق شدنی است و چیزی نمانده است. موارد محدودی مانده که به نظرم خیلی هم مهم نیست و می توان آن را در کمترین زمان ممکن به نتیجه رساند.

صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما