سیاسی
مهر
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۱۷:۵۰:۴۷
سقف وام خريد مسکن افزايش يافت
سقف وام خريد مسکن افزايش يافت
مهر

بانک مرکزي سقف هاي جديد تسهيلات خريد مسکن را به بانک عامل بخش مسکن از محل اوراق تسهيلات را ابلاغ کرد که رقم آن همراه با وام جعاله ۸۰ ميليون توماني به ۴۷۰ ميليون تومان افزايش يافت.

 

بانک مرکزي افزايش سقف‌هاي تسهيلات «ساخت و خريد مسکن» و «جعاله مسکن» از محل اوراق گواهي حق‌تقدم استفاده از تسهيلات مسکن را به موجب مصوبه يک‌هزار و سيصد و بيستمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ ۱۶ شهريور ماه ۱۴۰۰، به شرح زير به بانک تخصصي‬ بخش مسکن ابلاغ کرد:

 

۱- سقف تسهيلات ساخت و خريد مسکن از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن به شرح جدول زير تعيين شد:

1

 

۲- سقف تسهيلات جعاله مسکن از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن، مبلغ ۸۰۰ ميليون ريال تعيين شد. 

 

۳- در جهت کمک به بازار وديعه مسکن، پرداخت حداکثر ۱۰ درصد از اوراق صادره مذکور براي پرداخت تسهيلات وديعه مسکن با سقف‌هاي ۵۰۰، ۴۰۰ و ۳۰۰ ميليون ريال به ترتيب در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهاي بالاي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت و ساير شهرها مجاز است. 

 

۴- بانک مرکزي مجاز است سقف‌هاي انفرادي و سقف کلي اختصاصي به بازار وديعه مسکن را متناسب با شرايط اقتصادي تعديل کند.

صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما