اجتماعی
فارس
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ۱۱:۵۱:۵۶
وضعیت قرمز هوای تهران طی شبانه روز گذشته
وضعیت قرمز هوای تهران طی شبانه روز گذشته
شاخص کیفیت هوای تهران طی شبانه روز گذشته بر روی عدد 162 قرار داشت و هوا برای همه افراد جامعه آلوده و در وضعیت قرمز بود.
فارس

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 94 قرار گرفته و هوای تهران قابل قبول و در مرز آلودگی است.

همچنین طی 24 ساعت گذشته این شاخص بر روی عدد 162 قرار داشت و هوای تهران برای همه افراد جامعه آلوده و در وضعیت قرمز بود.

تهران از ابتدای سال 2 روز هوای پاک، 64 روز قابل قبول، 49 روز ناسالم برای افراد حساس جامعه و 5 روز ناسالم برای همه افراد، یک روز بسیار ناسالم، ۲ روز هوای خطرناک داشته است.

صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما