اجتماعی
ایسنا
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ ۰۰:۱۰:۵۸
آخرین وضعیت رنگ‌بندی کرونایی در کشور
آخرین وضعیت رنگ‌بندی کرونایی در کشور
ایسنا

بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهر‌های با وضعیت قرمز از ۳ به ۱ و تعداد شهر‌های با وضعیت نارنجی نیز از ۱۷ به ۱۲ شهر کاهش یافت.

همچنین تعداد شهر‌های با وضعیت زرد از ۲۱۸ به ۲۱۱ و تعداد شهر‌های با وضعیت آبی از ۲۱۰ به ۲۲۴ شهر رسید.

آخرین وضعیت رنگ‌بندی کرونایی شهر‌های کشور (۱۳ آبان ۱۴۰۱) | شهر‌های با وضعیت قرمز و نارنجی کاهش یافتند

قرمز: ۱

نارنجی: ۱۲

زرد: ۲۱۱

آبی: ۲۲۴

آخرین وضعیت رنگ‌بندی کرونایی شهر‌های کشور (۱۳ آبان ۱۴۰۱) | شهر‌های با وضعیت قرمز و نارنجی کاهش یافتند

آخرین وضعیت رنگ‌بندی کرونایی شهر‌های کشور (۱۳ آبان ۱۴۰۱) | شهر‌های با وضعیت قرمز و نارنجی کاهش یافتند

آخرین وضعیت رنگ‌بندی کرونایی شهر‌های کشور (۱۳ آبان ۱۴۰۱) | شهر‌های با وضعیت قرمز و نارنجی کاهش یافتند

آخرین وضعیت رنگ‌بندی کرونایی شهر‌های کشور (۱۳ آبان ۱۴۰۱) | شهر‌های با وضعیت قرمز و نارنجی کاهش یافتند

صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما