سیاسی
کیهان
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ ۱۰:۰۰:۵۶
دلیل دستگیری تاجزاده از نگاه روزنامه کیهان
دلیل دستگیری تاجزاده از نگاه روزنامه کیهان
روزنامه تحت ریاست حسین شریعتمداری در مطلبی دلیل دستگیری تاجزاده را ارتباط با شبکه های بیرونی دانست.
کیهان

در قسمتی از یادداشت روزنامه کیهان آمده است:

 برخی عناصر مرتبط با شبکه بیرونی که در جهت اهداف دشمنان در تکاپو بودند دستگیر شدند. بر همین اساس عصر روز جمعه مصطفی تاج‌زاده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور با دستور قضایی بازداشت شد.
مصطفی تاج‌زاده از محکومین امنیتی فتنه ۸۸، عصر روز جمعه به اتهام اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور بازداشت 
شد.
دیگر اتهام تاج‌زاده نشر اکاذیب جهت تشویش اذهان عمومی بوده است که به این ترتیب حکم بازداشت وی از سوی مقام قضایی صادر شده است.

صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما