سیاسی
ایسنا
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۰۹:۳۶:۲۳
بيانيه آمريکا در جلسه شوراي حکام درباره برنامه هسته اي ايران و توافق برجام
بيانيه آمريکا در جلسه شوراي حکام درباره برنامه هسته اي ايران و توافق برجام
معاون نماينده آمريکا در سازمان ملل هاي بين المللي در وين در بيانيه اي در جلسه شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي با استناد به گزارش اخير مديرکل آژانس مواضع کشورش را درباره تحولات اخير برنامه هسته اي ايران بيان کرده و خواستار بازگشت ايران به مذاکرات احياي توافق هسته اي در وين و خودداري آن از توسعه بيشتر اقدامات هسته اي خود شد.
ایسنا

به گزارش پايگاه اينترنتي  هيئت دائمي آمريکا در وين، لوييس بونو معاون نماينده آمريکا در سازمان هاي بين المللي در وين شب گذشته در  بيانيه اي درباره برنامه هسته اي ايران و توافق هسته اي در جلسه ي شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت: آمريکا هماهنگي نزديکي با متحدان و شرکايش دارد و در جهت رسيدن به بازگشت دوجانبه به پايبندي به برجام(توافق هسته اي) که دستاوردي مهم در ديپلماسي چندجانبه و ابزاري مهم در در پرداختن به نگراني هاي طولاني مدت جامعه جهاني درباره برنامه هسته اي ايران است، ديپلماسي در پيش گرفته است. 
بونو در ادامه مطرح کرد: ما اين اهداف را با حسن نيت دنبال مي کنيم و به وضوح گفته ايم در صورت از سرگيري پايبندي ايران به تمامي تعهداتش در توافق، آماده ي لغو تحريم هاي ناسازگار با برجام هستيم. اما تمامي طرف ها بايد واقع بين باشند. فرصت بازگشت با پايبندي کامل دوجانبه به برجام تا هميشه وجود نخواهد داشت. 
در ادامه بيانيه او درباره برنامه هسته اي ايران آمده است: طبق مستندات گزارش مديرکل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، ايران به توسعه هاي چشم گير و فراتر از حدود برجام در برنامه هسته اي اش ادامه مي دهد. تنش هاي هسته اي مداوم که فراتر از محدوديت هاي توافق است، ما را از بازگشت دوجانبه به پايبندي به برجام دورتر مي کند، نه نزديک تر. چنين تنش هايي همچنين ما را به جايي مي رسانند که بازگشت دوجانبه به پايبندي نخواهد توانست منافع عدم اشاعه اي برجام را که در ابتدا از آن حاصل شده  شده بودند، دوباره ايجاد کند. 
بيانيه آمريکا در شوراي حکام در اين راستا مي افزايد: ما از ايران مي خواهيم بدون تاخير به مذاکرات بازگردد و از هر گونه تنش بيشتر که تنها موجب سخت تر کردن کارمان خواهد شد، خودداري کند. ايران بايد با فوريت به سمت توافق پيش برود نه اين که از آن دور شود. 

صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما