فرهنگی
ایلنا
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ ۱۳:۳۲:۵۳
توقیف پاسپورت همایون شجریان و سحر دولتشاهی
توقیف پاسپورت همایون شجریان و سحر دولتشاهی
پاسپورت همایون شجریان و سحر دولتشاهی توقیف شد.
ایلنا

 به نقل از شاهدان عینی، روز گذشته پاسپورت همایون شجریان و سحر دولتشاهی در هنگام ورود به ایران در فرودگاه امام خمینی (ره)توقیف شد.

صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما