سیاسی
ایسنا
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۱۸:۴۴:۱۶
خاندوزي: رئيس کل جديد بانک مرکزي در هفته هاي آينده اعلام مي‌شود
خاندوزي: رئيس کل جديد بانک مرکزي در هفته هاي آينده اعلام مي‌شود
ایسنا

وزير اقتصاد در پاسخ به سؤالي در خصوص انتخاب رئيس کل جديد بانک مرکزي گفت: گفتگوهايي در اين ارتباط انجام شده و نتيجه آن، در هفته هاي آينده اعلام خواهد شد.

 

به گزارش شادا، وزير امور اقتصادي و دارايي در نشست با اعضاي هيأت علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران اظهار داشت: مي توانم اين اميد را بدهم که هماهنگي خوبي بين وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانک مرکزي و سازمان برنامه و بودجه وجود دارد.

سيد احسان خاندوزي طي سخناني در اين نشست اظهار داشت: در سال هاي طولاني حضور در مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي و نيز به عنوان نماينده مردم در مجلس، اين موضوع را به عينه لمس کرده ام که فاصله و زاويه قابل توجهي بين ديدگاه صاحبنظران و اساتيد دانشگاهي با سياست هاي اجرايي دستگاه هاي دولتي وجود دارد. 

سيد احسان خاندوزي افزود: متأسفانه از ديرباز، هميشه حس "به مشارکت گرفته نشدن" نزد علماي اقتصادي وجود داشته و شرايط به گونه اي است که گويا دولت و دانشگاه در دو جهان متفاوت بسر مي برند. 

وي تأکيد کرد: در دوران جديد، براي نهادمند و قاعده‌مند کردن ارتباط وزارت اقتصاد و دانشگاه، برنامه‌ جدي داريم.

خاندوزي با تأکيد بر تداوم برگزاري جلسات با اساتيد اقتصاد، با دستور کار دقيق تر و "ناظر به نتيجه" از رئيس پژوهشکده امور اقتصادي خواست، با حضور در تمام جلسات با هيأت هاي علمي دانشگاه ها و ديگر صاحبنظران، راه را براي نهادينه کردن اين ارتباط بين وزارت اقتصاد با دانشگاه، چه بصورت فردي و چه در قالب مؤسسه، باز نمايد.

وزيراقتصاد با بيان اينکه اين حس وجود دارد که جريان اطلاعات اقتصادي از سوي دولت به سمت دانشگاه ها قطع است، گفت: من از همکاران خودم مي خواهم در اين زمينه چاره اي بيانديشند و به سمتي برويم که دسترسي ها تسهيل شود و حتي بخشي از آمار¬هايي که ممکن است قبلاً جنبه طبقه بندي شده داشته را با در نظر گرفتن ملاحظات خاص خود، در اختيار اساتيد قرار دهيم.

خاندوزي تصريح کرد: دسترسي به اين آمار، مي تواند زمينه را براي صاحبنظران اقتصادي که قصد ارائه پيشنهادات اصلاحي دارند، مهيا کند که آخرين وضعيت اقتصادي را در حوزه تخصصي خود مشاهده کنند.

خاندوزي در ادامه با اشاره به تأکيد اساتيد حاضر در جلسه مبني بر تمرکز بر چند هدف معدود و مشخص بر اساس اولويت گذاري هاي اقتصادي، تصريح کرد: بناي خود ما هم در وزارت اقتصاد اين بود که بعد از گذشت هفته اول و دريافت گزارش کار همه معاونت ها و سازمان هاي زير مجموعه وزارتخانه؛ در افق روبرو، براي هر کدام از سازمان ها و معاونت ها، به يکي دو اولويت مشخص برسيم و اين اولويت ها، دستور کار تعامل ما با آنها و مبناي مطالبه وزير از معاونين و رؤساي سازمان ها قرار گيرد.

وي اعلام کرد: اين اولويت ها در آينده نزديک بطور رسمي تعيين و ابلاغ خواهد شد.

وزير اقتصاد اظهار داشت: با وجود برخي نگراني هاي ابراز شده؛ مي توانم اين اميد را بدهم که هماهنگي خوبي بين وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانک مرکزي و سازمان برنامه و بودجه وجود دارد و تلاش مي کنيم اين هماهنگي به درجاتي بيشتر از سنوات گذشته، برسد؛ کما اينکه همين امروز، نخستين جلسه هماهنگي در ارتباط با رويکرد بخشنامه ابلاغي بودجه 1401 بين من و رئيس سازمان برنامه و بودجه برگزار خواهد شد.

خاندوزي محور جلسه خود با رئيس سازمان برنامه و بودجه در خصوص بخشنامه بودجه 1401 را "کنترل جدي کسري تراز عملياتي دولت" به عنوان مهم ترين نقطه کانوني تصميمي گيري اعلام کرد.

اين گزارش حاکي است، وزير اقتصاد پس از پايان اين نشست و در گفتگو با خبرنگاران، هدف از حضور خود در دانشگاه تهران را اعلام موضع نظام سياستگذاري اقتصادي کشور مبني بر برقراري ارتباط مؤثر با دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي کشور عنوان کرد و گفت: کيفيت سياستگذاري هاي اقتصادي ايران بايد ارتقاء پيدا کند و اين فراهم نمي شود مگر اينکه از تمام ظرفيت بالقوه علمي و پژوهشي کشور استفاده کنيم.  

وي تصريح کرد: امروز نزد اساتيد اقتصاد دانشگاه تهران آمدم براي اينکه نشان بدهم نه تنها آغوش نظام سياستگذاري کشور بر روي اهالي علم و صاحبنظران و پژوهشگران باز است، بلکه دست ياري ما به سمت اساتيد دانشگاه، پژوهشکده ها و انديشکده هاي کشور دراز است تا به ما براي ارتقاي کيفيت سياستگذاريِ اقتصاد ايران در دوره جديد، کمک کنند.

وزير اقتصاد اعلام کرد: اين جلسات ادامه خواهد يافت اما با اين تفاوت که ما دنبال نهادينه کردن ساز و کار مستمر و مؤثري هستيم تا تمام اين ظرفيت هاي فضاي دانشگاهي و پژوهشگاهي کشور، عملاً در اکثر مصوبه ها و سياست هاي مهم وزارت امور اقتصادي و دارايي مشارکت داده شود.

خاندوزي ادامه داد: اعضاي هيأت علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، پيشنهادات مختلفي در حوزه سياست هاي مختلف مالي، مالياتي، بانکي و ... داشتند که بنا شد هر کدام از موضوعات در کارگروه هايي با حضور پژوهشکده وزارت اقتصاد؛ به سياست هاي مشخصِ قابل ارائه در سطح کلان تبديل شوند.

وزير اقتصاد در پاسخ به سؤالي در خصوص انتخاب رئيس کل جديد بانک مرکزي نيز با اشاره به اينکه به لحاظ قانوني، وظيفه معرفي رئيس کل بانک مرکزي بر عهده وزير اقتصاد و صدور حکم آن بر عهده رئيس جمهور است، گفت: گفتگوهايي در اين ارتباط انجام شده و نتيجه آن، در هفته هاي آينده اعلام خواهد شد.

صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما