اقتصادی
مهر
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۱۱:۲۳:۲۱
تکميل خطوط مترو تهران ۱۸۰ هزار ميليارد تومان اعتبار مي خواهد
تکميل خطوط مترو تهران ۱۸۰ هزار ميليارد تومان اعتبار مي خواهد
شهردار تهران گفت: براي تکميل خطوط باقيمانده مترو ‌۱۸۰ هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است و اين مسئله نياز به اراده، فکر، ذهن و خلاقيت مردم دارد و شهر بايد بر مدار قابليت مردم اداره شود.
مهر

عليرضا زاکاني، در نشستي با رؤسا و مديران عامل سازمان‌ها و شرکت‌هاي تابعه شهرداري تهران، اظهار داشت: اين ديدار آخرين جلسه از سلسله جلسات با مديران شهرداري است و تقريباً با همه سطوح مديريتي اين ديدارها برگزار شد. در اين جلسات ارائه طريق و انتقال تجارب براي برون رفت از مشکلات و ايجاد شرايط بهتر بسيار مغتنم است.
وي افزود: در سه ضلعي شهر، شهروند و شهرداري، اوضاع شهر مناسب نيست اما چيزي که بيش از همه آزار دهنده است بي هويتي، تبعيض و فاصله شمال و جنوب است. شهر در شرايط فعلي زيبنده شهروندان نيست؛ آنها ناراضي اند و سرمايه‌هاي اجتماعي ما در طول انقلاب کمتر از هميشه است و شهرداري نيز بايد در کنار ساير نهادها سهم خود را در اين زمينه بپذيرد.
شهردار تهران ادامه داد: شهرداري با شرايط مطلوب فاصله جدي درد تا به يک نهاد خدمتگزار اجتماعي تبديل شود و اين موضوع نياز به تغيير ماهوي دارد. آنچه که ناظر به آينده بايد رقم بخورد اين است که شرايط را به سمتي ببريم که يک الگو بسازيم و اگر به تعبير رهبري معظم، اين کار را انجام دهيم نماد کارآمدي نظام اسلامي را به اثبات رسانديم.
زاکاني اضافه کرد: با اين کار شهرداري به درجه بالايي از کارآمدي و خدمتگزاري مي‌رسد و رضايتمندي مردم حاصل شده و شهر شرايط زيست، آسايش و رفاه را پيدا کرده و مي‌تواند پيشرفت، نماد سازي و نمود سازي جدي براي کشور و حتي فراتر از کشور داشته باشد.

وي تاکيد کرد: خط تلاش اول اين است که آينده مطلوب و چشم‌انداز مناسب را خوب تعريف کنيم و برنامه‌هاي عملياتي مرتبط با آن را به صورت دقيق استخراج کنيم و با هويت دادن به مردم و نخبگان شرايط را به سمتي ببريم که بتوانيم از همه ظرفيت‌ها در جهت تحقق اين آينده مطلوب بهره ببريم.

شهردار تهران افزود: بايد ظرفيت حاکميتي و حکومتي، قواي سه‌گانه و نهادهاي حاکميتي و حکومتي را ناظر به اين آينده مطلوب با خود هم داستان و همراه کنيم و بدون اين کار، انباشتگي مشکلات مرتفع نخواهد شد. مثلاً در ۷ خط موجود مترو علاوه بر ۲۳ ايستگاه، حداقل ۶۰ هزار ميليارد تومان براي خريد واگن مي‌خواهيم و ۳۶۴ واگن موجود از رده خارج شده و بيش از دو سوم آن نياز به اورهال دارد.

زاکاني عنوان کرد: ۱۰ سال است که دولت سهم خود را در اتوبوس و مترو نداده و بررسي طلب‌هاي شهرداري از دولت نشان مي‌دهد که بدهي‌هاي دولت سر به فلک مي‌کشد. مثلاً با وزارت نفت مذاکره کرديم و پيشنهاد داديم که اگر نمي‌تواند پول بپردازد، تهاتر کنيم تا با استفاده از آن امکانات بياوريم. در واقع اين نهادها بايد سهم خود را از پايتخت بودن بپردازند و علاوه بر وظايف قانوني خود بايد اين همکاري فراتر از قانون رقم بخورد.
وي يادآور شد: خط بعدي ناظر به حضور جدي مردم در صحنه براي تغيير است و بدون مردم قطعاً در اين کار ناکام خواهيم بود. براي تکميل خطوط باقيمانده مترو ۱۸۰ هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است و اين مسأله نياز به اراده، فکر، ذهن و خلاقيت مردم دارد و شهر بايد بر مدار قابليت مردم اداره شود. اما مردم اعتماد ندارند و در سال‌هاي گذشته با شهرداري نيز رابطه خوبي نداشتند و ما وظيفه داريم اين ضعف و کمبود را جبران کنيم و با نوکري، خدمت و فداکاري اعتماد آنها را جلب کنيم.

شهردار تهران گفت: نکته ديگر بحث يکپارچه و بر پايه فناوري ديدن شهر و ساختن يک شهر هوشمند است. اگر بناست که مترو بسازيم بايد بليط آن را ۲۰ هزار تومان در نظر بگيريم. در حال حاضر اما از ۶ هزار توماني که محاسبه شده دو هزار تومان سهم ما و دو هزار تومان سهم مردم است و دولت نيز که سهم خود را نپرداخته است. با اين وضعيت متروي بيشتري نخواهيم داشت و بايد براي توسعه ساخت مترو از امکانات مردم و مجموعه بخش خصوصي، خريد راهبردي کنيم. در واقع مردم سهم خود را بپردازند و مابقي را از طريق خريد راهبردي انجام دهيم.

وي تصريح کرد: در شهر هوشمند فرد پولدار و ثروتمند بايد سهم خود را که طبيعتاً بيشتر است بدهد و افرادي که در مضيقه هستند حتي سهم‌اندک خود را نيز نپردازند. در واقع شهر بايد مطابق با اقتضائات اداره شود نه به صورت مساوي و اين کار با هوشمندي امکان پذير است و با هوشمندسازي خريد راهبردي به يک ارائه خدمت واقعي تبديل مي‌شود.
زاکاني يادآور شد: هوشمندسازي امري قهري و به معني اين است که بتوانيم ظرفيت‌هاي فناوري و نخبگان را به هم پيوند دهيم و شهر هوشمند را بسازيم. اگر بخواهيم هر کدام از اين سطوح را آغاز کنيم نقطه شروع را بايد از شهرداري بگذاريم و بايد به صورت توأمان به روح و جسم شهر توجه کنيم. در واقع اگر تحولات کالبدي در شهر انجام نشود شهر دچار عقب افتادگي مي‌شود و اين کار نيز ضرورت دارد اما مقدم بر آن، به يک تحول نرم افزاري در فرهنگ و اجتماع نياز دارد.

وي توضيح داد: شهر را براي شهروندان مي‌خواهيم و با اين تاکيد، ۲۱ هزار معتاد متجاهر در شهر وجود دارد که حتي يک مورد آن نيز براي ما مناسب است.
شهردار تهران گفت: در برنامه‌هاي کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت که تعريف شده، براي اين چارچوبهاي ذکر شده همه معاونت‌ها مکلفند برنامه‌هاي خود را ارائه دهند تا شرايط کمي و کيفي تحقق اين برنامه را داشته باشيم. در ابتداي کار اقدامات جدي را خواهيم داشت تا سند مورد نظر تهيه شود و اين امر با کارگروه‌هاي مختلف شروع شده است.
زاکاني اضافه کرد: اولين کار ويژه ما نگهداشت شهر است. بايد پيشتازي ارائه خدمت را در شهر آنگونه داشته باشيم که در مسائلي مانند پسماند، فضاي سبز، رفت و روب شهر و خدمات شهري به صورت جدي در چند ماه اول قدم برداريم و دوره‌هاي خاصي براي تشديد خدمت فراهم کنيم. نکته ديگر ناظر به خدمات اجتماعي است و شهرداري محور همه ظرفيت‌هاي مختلف قرار بگيرد و در موضوعاتي مانند کودکان کار و معتادين متجاهر چهره شهر را تغيير دهد.
وي عنوان کرد: بخش سوم جنبه فرهنگي-تبليغي دارد به طوري که اگر شهر قانون مداري و نظم و آرامش را به ما القا کند، قابل تحمل مي‌شود.خط تلاش بعدي ناظر به رفاه و ايجاد نشاط و تفريح است، يکي از مسائل کرونا اين است که جامعه را دچار از هم گسستگي و مردگي مي‌کند و بايد تهران را زنده کنيم و سهم خود را در اين رابطه بپردازيم.

شهردار تهران تاکيد کرد: خط تلاش پنجم ناظر به کرونا است، بايد خدمات و ظرفيت‌هاي شهرداري در بخش‌هاي مختلف را به هم پيوسته کنيم و خودمان ميدان دار خدمت شويم و با ايجاد يک قرارگاه در سطح خدماتي، کار خود را ارائه کنيم.

وي با اشاره به اينکه اشتباه دولت قبلي اين بود که همه مسئوليت در حوزه کرونا را به وزارت بهداشت سپرد، تاکيد کرد: بهداشت و درمان بخشي از موضوع کرونا و واکسن بخشي از بهداشت و درمان است. در واقع دولت نمي‌تواند به تنهايي متکفل همه ابعاد اين موضوع باشد و نيازمند خدمات اجتماعي و توجه به کساني که از اين موضوع آسيب ديدند، هستيم. در وهله بعد نيازمند خدمات فاصله گذاري اجتماعي هستيم تا شهر را زنده کنيم و آن را تعطيل نکنيم. بايد بتوانيم با ايجاد شرايط خاص خدمت رساني و فاصله گذاري اجتماعي مناسب، امور مختلف و خدمت رساني‌هاي متعدد در شهر مانند سينماها و مدارس را ادامه دهيم.

صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما