بین الملل
ایسنا
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۲۲:۱۹:۴۱
قطعنامه ضدایرانی در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد
قطعنامه ضدایرانی در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد
کشورهای غربی به رهبری آمریکا در تداوم کارزار سیاسی – تبلیغاتی خود علیه جمهوری اسلامی ایران، به قطعنامه ضد ایرانی کانادا در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران رای دادند.
ایسنا

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل هر سال قطعنامه ای به پیشنهاد کشور کانادا درباره وضعیت حقوق بشر ایران به رای می گذارد که امسال حوادث و ناآرامی های هفته های اخیر در ایران نیز در این قطعنامه گنجانده شده است.

به گزارش ایرنا، این قطعنامه با ۷۹ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۶۸ رای ممتنع تصویب شد.

نمایش حقوق بشری غرب و تصویب قطعنامه ضدایرانی در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل 

 

امسال به رغم کارزار تبلیغاتی و رسانه ای غرب ، این قطعنامه ضد ایران همچون سال گذشته ۷۹ رای موافق کسب کرده است.
این قطعنامه سال گذشته، ۷۹ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۷۱ رای ممتنع کسب کرده بود.

 این قطعنامه ضد ایرانی سال گذشته در مجمع عمومی نیز ۷۸ رای موافق، ۳۱ رای مخالف و ۶۹ رای ممتنع کسب کرده بود.

 قطعنامه امسال قرار است در ماه دسامبر در مجمع عمومی سازمان ملل نیز به رای گذاشته شود.

پیش از این رای گیری در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه قضاییه و رئیس ستاد حقوق بشر به نیویورک سفر کرده بود و با سفرا و نمایندگان کشورهای مختلف برای تبیین دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در این زمینه و نیز رای منفی کشورها به این قطعنامه رایزنی کرد.

صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما