ورزشی
مهر
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ۱۰:۳۷:۰۲
قطعی برق، مدیرعامل سابق استقلال را بیکار کرد!
قطعی برق، مدیرعامل سابق استقلال را بیکار کرد!
با تصمیم مدیرعامل شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی، تغییراتی در مدیریت دو مجموعه ورزشی آزادی و انقلاب ایجاد شد.
مهر

بعد از یک سال از انتصاب احمد مددی به عنوان مدیرعامل مجموعه ورزشی آزادی وی از امروز به صورت رسمی مسئولیتی در این مجموعه ورزشی ندارد و جای خود را به علیرضا فاضلی خواهد داد که طی ماه‌های گذشته به عنوان مشاور عاصم یوسفی مدیریت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در این مجموعه فعالیت داشت.
مددی ۶ مهرماه سال گذشته به عنوان مدیرعامل مجموعه ورزشی آزادی از عاصم یوسفی حکم گرفت اما طی ماه‌های گذشته مدیریت وی با مشکلات و حواشی زیادی مواجه شد که تا خارج شدن اتوماسیون اداری از دسترسی وی هم پیش رفت. البته با این شرایط و با وجود انتصاب مشاور عالی برای مجموعه ورزشی آزادی، مدیریت مددی ادامه دار شد تا امروز که علیرضا فاضلی جایگزین وی شده است.
فاضلی همان مشاور ویژه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی است که از این پس به عنوان سرپرست مجموعه ورزشی آزادی در این مجموعه حضور خواهد داشت.
دیگر تصمیم مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در رابطه با مجموعه ورزشی انقلاب و مدیریت این مجموعه اتخاذ شده است. امیر حسین فتحی بهمن ماه سال ۹۸ با حکم حسن کریمی مدیرعامل وقت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به عنوان مدیر مجموعه ورزشی انقلاب منصوب شد. عاصم یوسفی اما وی را هم از این مجموعه کنار گذاشته است.
عاصم یوسفی در گفتگو با خبرنگار ما، این تغییرات را تایید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین فتحی و احمد مددی هر دو از مدیران پیشین باشگاه استقلال به حساب می آیند که مدتی کوتاه پس از کنار رفتن از این باشگاه متصدی مجموعه‌های انقلاب و آزادی شدند و همین مسئله انتقاداتی را نسبت به حکم صادر شده برای آنها وارد کرد.

صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما