اجتماعی
همشهری آنلاین
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ ۱۶:۲۵:۲۸
هک حساب شش میلیون مشتری یک بانک بزرگ به دلیل انتقام عشقی !
 هک حساب شش میلیون مشتری یک بانک بزرگ به دلیل انتقام عشقی !
شماره تماس و نام تقریبا شش میلیون از مشتریان یک بانک به دلیل ضعف یکی از سامانه های API این بانک افشا و در اینترنت منتشر شده است.
همشهری آنلاین

شماره تماس و نام تقریبا شش میلیون از مشتریان یک بانک به دلیل ضعف یکی از سامانه های API این بانک افشا و در اینترنت منتشر شده است.

هکر علت این افشاگری را "انتقام عشقی" عنوان کرده است!

هکر

 

هک

 

 

 

صفحه اصلی خبر اجتماعی اقتصادی سیاسی بین الملل فرهنگی ورزشی ارتباط با ما